Plastarbeten

Plastarbeten utförs.

Reparation av skador eller ombyggnation;

Omgelcoatera båt eller en detalj;

Byter plasttank till rostfritank i en Smuggler 24.